Utbildning i pedagogik

Utepedagogik Sverige AB kan erbjuda er olika typer av pedagogiska utbildningar. Vi riktar utbildningarna efter ert företags behov och önskemål.

Kurs i Utepedagogik

Denna kurs vänder sig till skolor och förskolor som vill utveckla sin Utepedagogiska verksamhet, samt se nya möjligheter med den befintliga utemiljön i verksamhetens närhet. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnet Utepedagogik med tyngdpunkt på praktiska.

SyfteSyftet med denna kurs är att fördjupa sina kunskaper i Utepedagogik och titta på vad det finns för möjligheter till skapande i den befintliga utemiljön i verksamheten samt att upptäcka de stora fördelarna med att bedriva pedagogisk verksamhet i en utemiljö. Men även att utveckla er verksamhet och ert närområde så att ni lättare kan använda det i er Utepedagogiska verksamhet.
MålgruppLärare, förskolelärare, fritidspedagoger.
Omfattning2 heldagar samt 2 halvdagar.
Kursen är upplagd på tre tillfällen/moment.